Vijee naroda Srpske Bez saglasnosti o zahtjevu Bonjaka za zatitu vitalnog interesa

Dugosamupolitici,nikadanisam?

uobezobraznijeobrazlo?

enje,kojeje?

istala?

rekaojeIgor?

uni?

narodniposlanikizamjenik?

efaKlubaposlanikaSNSDuNSRS。

KlubBo?

njakanijesetuzaustavio。

Inasveostaleta?

kepokrenutjemehanizamza?

titevitalnognacionalnoginteresa。

Uzakonuoosnovnomobrazovanjusporanimjenazivjezikabo?

nja?

kognaroda,adaimodlukeuvezisareferendumomugro?

avajuinteresve?

je,ka?

u,utvrdioiUstavnisudRepublikeSrpske。

-Nijedo?

lodoproceduralnegre?

keuranijojpresudisuda。

Ustavnisudjemoraojasnodakonstatujedajedo?

lodopovredevitalnognacionalnoginteresabo?

nja?

kognarodasmatra?

amd?

ija。

Podsje?

amo,Ustavnisud,usvojojodluci,jestekonstatovaodajepovrije?

envitalninacionalniinteresBo?

njaka,aliisklju?

ivoupostupkudono?

enjaOdlukeokonstatovanjurezultata,daklezbogproceduralnihrazloga。

DanassamprviputbionaVije?

unarodainikadau?

ivotunisamvidiotakvuvrstudezinformacijaka?

e?

uni?

Vije?

enarodanijepostiglosaglasnostniojednomzahtjevuKlubaBo?

njaka,pa?

esvimaterijalibitiupu?

eninazajedni?

kusjednicukomisijiNSRSiVije?

anaroda。

IdemoponovonaUstavnisudividimove?

dajetopraksaovogVije?

ave?

du?

ivremenskiperiodreklajepredsjedavaju?

aVije?

anarodaSrpskeNadaTe?

anovi?

PredsjednikKlubaSrbauVije?

unarodaRepublikeSrpskePeroPetrovi?

rekaojedaBo?

njacipitanjeza?

titevitalnognacionalnoginteresa,nakojeimajupunopravo,pokre?

uzastvarizakojenebitrebalo,asvesaciljemusporavanjadono?

enjazakonakojisuveomava?

nizaSrpsku。

UprilogtomegovoriipodatakdajeKlubBo?

njakauaktuelnomsazivuVije?

anaroda,tokomprotekledvijegodinepodnio?

ak29zahtjevazaza?

tituvitalnognacionalnoginteresa?

tojeve?

za?

etirizahtjevavi?

enegoucijelompro?

lomsazivu。

Booking。


You may also like

Comments are closed.